2024-06-24

Trafikskola Göteborg | Handledarkurs – Intensivkurs – Riskettan – Risktvåan-B96-BE

Körkortsutbildning på Hisingen, en stenkast från trafikverket

Villkor

Avtalsvillkor för Moderna Trafikskola i Göteborg AB

Moderna Trafikskola är godkänt för F-skatt och drivs som ett aktiebolag sedan 2014. På skolan erbjuder vi körkortsutbildning B, riskutbildningar del 1 & 2 samt introduktionsutbildningar. Vi tillämpar oss av STR:s policy gällande avbokningsregler/reklamations – och återbetalningspraxis (www.str.se).
Avtalsvillkor för Moderna Trafikskola AB

1. Acceptans

Du accepterar våra avtalsvillkor genom att skriva in dig på Moderna Trafikskola AB. Du blir då en kund hos oss och användare av våra tjänster.

2. Minderårig

Om du är under 18 år måste du enligt lag ha dina föräldrars eller annan förmyndares samtycke för att gå med på våra avtalsvillkor. Innan inskrivning kanske måste du kunna uppvisa för trafikskolan ett skriftligt intyg undertecknat från dina vårdnadshavare/förmyndare, om samtycket inte kan skaffas på annat godtagbart sätt.

3. Personligt konto via Elevcentralen

Ditt konto är personligt. Användarnamn och lösenord skall användas av dig. Du har själv ansvar för att skydda dessa. Moderna Trafikskola AB är inte ansvarig för eventuell skada som uppstått om någon utomstående loggar in och använder ditt konto. Som kund har du tillgång till Elevcentralen och dess tjänster under hela din utbildning. Moderna Trafikskola AB förbehåller sig rätten att stänga av kontot vid missbruk av tjänsten.

4. Personuppgifter

Dina personuppgifter är de du har lämnat till oss och valt att uppge. Vi kommer aldrig föra dina personuppgifter vidare till tredje part då dina uppgifter skyddas av PUL. All data hanteras på en säker server som drifts av STR Service AB i Landskrona. Var noga med att alltid informera oss om du byter adress, telefonnummer och e-post för vår kontakt med er.

5. Priser och Betalning

Aktuella priser hittar du på vår webbsida. Priserna kan komma att ändras under utbildningens gång. För att kunna tillgodoräkna sig rabatterna i våra Startpaket krävs alltid förskottsbetalning. Priserna i ett Startpaket gäller i ett och ett halv år (1,5) år från betalningsdatum och berörs då ej av eventuella prisändringar.Vi tar emot betalningar via BankGiro, bankkort och kontant.
Vid avbruten utbildning återbetalas inte teoriavgiften. Återbetalningen gäller bara körlektioner. Vid återbetalning av körlektioner, räknar vi styckpriset av körlektionerna, då rabatten inte längre är giltig. 300 kr tas ut för administrativa avgifter.

6. Fakturering

Moderna Trafikskola tillämpar fakturabetalning för de produkter och tjänster som kunden köper och som inte betalas vid kurs eller köptillfället. Fakturan skickas till den adress, som kunden uppgett vid inskrivningen. Det är upp till kunden, att informera om förändrade adressuppgifter. Avgifter som tillkommer pga. felaktiga adressuppgifter debiteras kunden. Vårt betalningsvillkor är 14 dagar.

7. Avbokningsregler

Avbokning och ändring av körlektioner måste ske senast kl. 13.00 på vardagen före din körlektion. Avbokning av körlektion på lördag, söndag och måndag ska därför ske senast på fredagen innan 13.00. Vid avbokning gällande lektion dagen efter en röd dag skall avbokning ske innan helgdagen inträffar. Avbokning samma dag kräver läkarintyg för att undgå debitering av lektionen.
Vid avbokning, annan avbeställning etc tillämpas STR:s praxis angående ersättning och återbetalning vid avbeställning (se STRs hemsida för mer info). Därvid gäller att trafikskolan i enlighet med det som sägs i p. 3 och 4 (i STR:s praxis) har rätt att ta ut en administrationskostnad om tio procent av kursavgiften.

8. Alkolåsanvändning

Moderna Trafikskola AB ´s samtliga fordon är utrustade med alkolås. Kunden måste vid varje körlektion göra ett godkänt utandningsprov. Vid ej godkänt utandningsprov genomförs ej körlektionen, men debiteras av kunden.

9. KvalitetsGruppens Miljöpolicy

Hur vi väljer att producera och konsumera påverkar i stor grad klimatet och vår miljö. Vårt samhälle har bidragit till ett förändrat klimat och försämrad miljö främst genom användandet av fossila bränslen. Vi ska arbeta med att ständigt förbättra vår miljöprestanda och förebygga föroreningar för att kunna nå en miljömässigt hållbar verksamhet. Vi ska uppfylla alla lagar och andra krav som ställs på oss och vara ett föredöme i miljöarbetet genom att minska vår verksamhets negativa miljöpåverkan.

Vår största miljöpåverkan sker genom de resor och transporter som vi genomför när vi har körlektioner och andra utbildningar. Därför är största delen av vår miljöpolicy fokuserad på hur vi skall agera för att minska vår miljöpåverkan och hålla den under kontrollerade former.

  • Vi ska när tillfälle ges ta chansen att påverka kunder och intressenter att tänka på miljön och
  • Uppmuntra dem att minska sin miljöpåverkan
  • Vi ska planera och samordna våra tjänsteresor
  • Vi ska där det är möjligt och ekonomiskt rimligt välja att resa med kollektivtrafik
  • Vi ska använda Elbilar så mycket det bara går, har redan två elbilar för övningskörning.

10. Kunskapsprov och uppkörning

Teoriprov som bokas via trafikskolan kan komma att avbokas om eleven inte är klar med all testerna på datorn. Eftersom Teoriprov och körprov är sammanhållet bokas det samtidigt. Vill eleven köra upp via skolan krävs därför att du läser teori här. Det är inte garanterat när man kan få avlägga teoriprov samt körprov. Detta beror helt på Trafikverkets tider och dina kunskaper.

11. Intensivkurs

Vi kan inte garantera ditt körkort efter din intensivkurs.

12. Körkortstillstånd

Uppvisas vid inskrivning på Trafikskolan

13. Upphovsrätt och nyttjanderätt

Allt material är skyddat av lagen om upphovsrätt.

14. Friskrivning från ansvar

Moderna Trafikskola AB tar inte ansvar för avgifter som kan tillkomma vid påminnelse eller inkassokrav om kunden ej uppgett rätt adress eller uppdaterat oss med rätt uppgifter.

15. Ändringar av dessa Avtalsvillkor

Avtalsvillkoren kan komma att ändras under körkortsutbildningen. Då kommer detta att aviseras på elevcentralen. Ett godkännande av avtalsvillkoren via elevcentralen, anses att kunden accepterat avtalet.

16. Ångerrätt: Som konsument (privatperson) har du 14 dagars ångerrätt från det att du har tagit emot en vara vi har skickat till dig. Ångerrätten regleras i Distans- och hemförsäljningslagen (2005:59). Enligt 4 § i denna lag gäller inte ångerrätten distansavtal om bland annat:
· En tjänst och fullgörandet har påbörjats med konsumentens samtycke under ångerfristen, till exempel abonnemang.
· En vara som på grund av sin beskaffenhet inte kan återlämnas eller som snabbt kan försämras eller bli för gammal.
· En förseglad ljud- eller bildupptagning eller ett förseglat program och förseglingen har brutits.

Ångerrätt gäller inte företag, samt endast om varan är i väsentligen oförändrat skick.
Detta innebär att produkten skall kunna säljas som ny till nästkommande kund, utan att denne reagerar på att produkten ser använd ut. Du står för returfrakten vid åberopande av ångerrätt.
För att undvika problem när du vill utnyttja ångerrätten, tag kontakt med vårt kontor innan du skickar tillbaka varor.

Ångerrätten omfattar inte varor som inhandlas i vår trafikskola.

Vid åberopande av ångerrätt:

· Meddela vår kundtjänst inom 14 dagar från det att du har mottagit beställningen eller del av den att du avser utöva din ångerrätt.
· Returnera varan komplett i produktkartong, om möjligt med ursprungligt emballage, snarast efter att du meddelat oss om att avtalet frånträds. Annat ytteremballage går givetvis bra det också, så länge som varan inte riskerar att skadas i transport
· Bifoga kontouppgifter för återbetalning. Återbetalning sker inom 30 dagar från det att varan mottagits av oss.
· Varan ska vara komplett. Detta innebär att alla tillbehör ska finnas med i returen.

Vi förbehåller oss rätten att debitera självkostnadspris för de saknade delarna i de fall returen ej är komplett. Vi löser ej ut paket mot postförskott. Ej uthämtad försändelse betraktas inte som utnyttjande av ångerrätten.

Vi är anslutna till STR (www.str.se)

17. Vid eventuell tvist

Moderna Trafikskola AB kommer göra allt för att du som kund skall bli nöjd. Skulle vi misslyckas med detta skall du som kund i första hand vända sig till oss på Moderna Trafikskola AB. I annat fall skall du som kund vända dig till STR:s Reklamationsnämnd (www.str.se)

Avtalsvillkor 2020-09-10

Translate »